Връщане и Замяна

Връщането или замяната стават при спазване на условията
съгласно чл. 55, ал.1 от ЗЗП. В тях се посочва, че клиентът има право
да върне закупената стока в рамките на 14 дни (календарни) от датата на
получаването ѝ при спазени следните условия:

  • Фабричният вид на стоката не е нарушен,
  • стоката не e използвана,
  • всички фабрични етикети не са повредени или премахнати.

Представен е официален данъчен документ за покупка – стокова разписка, квитанция за наложен платеж или фактура.

Клиентът е длъжен да заплати разходите по връщането на стоката, включително транспортни разходи,
куриерски или банкови такси, свързани с възстановяването на платената цена за покупката.
Клиентът има право да получи само стойността на върнатата стока, такава каквато е отразена в документа за покупка.

При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги,
това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

Връщането и замяната се  извършват след като се свържете с нас по
установения ред – с формата за контакти, по телефон или на email: info@trotinetki.bg